Wat zijn Military Med Beds?


Military Med Beds zijn zeer geavanceerde medische instrumenten voor zowel diagnose als therapie. Deze techniek is al oud maar om politieke en “economische” omstandigheden zijn ze nooit uitgerold. Binnen militaire kringen zijn ze ontwikkeld, getest en gebruikt om een veilige toepassing voor patiënten te garanderen. Vandaar de naam Military Med Bed. In het vervolg zal er over Med Beds gesproken worden. Er zijn nog geen afbeeldingen vrijgegeven van een Med Bed. Eventuele afbeeldingen die u op deze site vindt zijn computer simulaties.

Op internet zult u veel sites kunnen vinden van instanties die claimen de beschikking te hebben over een Med Bed. Zij zullen heus wel een soort Med Bed hebben waarmee een behandeling mogelijk is. En de werking van deze Med Beds zal niet in twijfel worden gebracht. Qua mogelijkheden en effectiviteit zullen ze ver achter blijven in vergelijking met de Military Med Beds. De behandelingen met Military Med Beds zijn volledig gratis. Zelfs het vervoer ernaar toe en naar huis. Ook eventuele overnachtingen en maaltijden. Op internet zijn er intekenlijsten beschikbaar voor een behandeling. Men vraagt 300 euro om op een dergelijke lijst te komen. Dit is een scam. TRAP DAAR NIET IN!

Med Beds zullen een revolutie in de geneeskunde en gezondheidszorg teweeg brengen. Zowel bij farmaceutische bedrijven, universiteiten en 1e, 2e en 3e lijn zorg. Kortom een verregaande verandering in de gezondheidszorg op bijna alle gebieden, wereld wijd. Niet alleen in de zieken-  en mantelzorg instellingen, maar ook in toeleveringsbedrijven aan zorginstellingen, huisartsen, tandheelkunde, bedrijven die gehoorapparatuur maken, opticiens, enz.

Mogelijk zullen er geleidelijk aan een aantal medische beroepsgroepen komen te vervallen.

Het is nog onzeker welke functies medici gaan bekleden. Deze ommezwaai zal niet plots plaatsvinden. De verwachting is dat patiënten in het begin onvoldoende vertrouwen hebben in de nieuwe technieken en zullen eerst de kat uit de boom kijken en in eerste instantie de bekende weg volgen. Daar bent u volkomen vrij in. Na gelang de resultaten zichtbaar worden zullen steeds meer mensen kiezen voor Med Beds.