Over deze site


 

Via deze site proberen wij u te informeren over zogenaamde Military Med Beds (Med Beds). Volledige informatie is op dit moment nog niet mogelijk. Te zijner tijd zullen de pagina’s aangevuld of vernieuwd worden met nieuwe onderwerpen.