Wat kunnen Med Beds u bieden?


Een Med Bed wordt gebruikt voor medische doeleinden. Dat wil zeggen voor zowel diagnose als therapie. Diagnostisch om te bepalen wat u eventueel mankeert en daarover advies wilt hebben. Therapeutisch wanneer de diagnose duidelijk maakt wat u nodig heeft om te genezen. Een Med Bed is in staat om ALLE lichamelijke klachten te behandelen en genezen. Ook al heeft u al sinds lange tijd klachten, om het even wat de toedracht van deze klachten is, alles zal worden hersteld of genezen.

Voorbeelden.

Wanneer u 10 jaar geleden een prothese heeft laten plaatsen en u wilt deze laten verwijderen, dan vindt deze verwijdering in een Med Bed plaats. Ongeacht het gebruikte materiaal. Een protese zal plaatsmaken voor lichaamseigen weefsel, ook al is dit ooit weggenomen. Dit geldt ook voor organen. Wanneer u bijvoorbeeld een nier heeft afgestaan, of deze heeft u laten verwijderen om medische redenen, dan zal de nier opnieuw aangroeien en volledig functioneren, zonder dat u medicatie nodig heeft. En dit geldt voor ieder orgaan of weefsel. Wanneer u uw borst heeft laten verwijderen wegens borstkanker, dan zal uw volledige borst hersteld worden. Eventueel zal de aanwezigheid van siliconen worden opgelost. Ook tanden en kiezen worden hersteld. Dat wil zeggen, tanden en kiezen die verwijderd zijn, groeien terug. U heeft dus geen kunstgebit meer nodig. Tevens wordt het aanwezige amalgaam of composiet verwijderd en vervangen door lichaamseigen tandweefsel. Zelfs wanneer u door omstandigheden een been, of arm of deel daarvan mist, een Med Bed zal dit weer doen aangroeien. Wanneer u blind bent geraakt door een ziekte of door een operatie, u krijgt uw volledige zicht terug. Zo ook met uw reukvermogen en gehoor. Gehoorapparaten en brillen of contactlenzen worden overbodig. Uw zintuigen worden 100% hersteld of verbeterd. Alle auto-immuunziekten genezen. Of het diabetes type 1 of 2 is, of schildklierafwijkingen, reumatische klachten, misvormde gewrichten, neuropathieën, ALS, MS, alles wordt hersteld en genezen. Na de behandeling heeft u geen medicatie meer nodig. Natuurlijk zal alles met u overlegd worden. De regie heeft u in uw eigen handen. Voorstelbaar is wanneer u blind bent geboren, dan kunt u kiezen om blind te blijven.

Na een Med Bed-behandeling kan fysiotherapie nodig zijn of andere nazorg. Soms moet u enkele dagen in het Med Bed Centrum blijven voor therapie.